Přidat k oblíbeným   info@intrading.cz   info@balkony.cz   tel.: (420)  777 151 205     Úterý, 21. září 2021        

Zasklívání lodžií, lodžie, přední výrobce zasklívacích systémů, nejoptimálnější varianta.


Bezrámový a posuvný systém s vyhybkou

 
                 
 
galerie obrázků

Katalogový list

výkresy uchycení

Držáky na prádlo - ceník a rozměry

galerie realizací

 Výkres 1Výkres 2
 výkres  3výkres 4

 Na systém je vystaven platný certifikát. Jsou provedeny akustické a tepelné zkoušky, statický výpočet, posouzení zdravotní nezávadnosti a požární bezpečnosti. Na všechny druhy materiálu jsou vydány prohlášení o shodě. Zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla tloušťky 6 mm / výrobce – Glavostav,a.s. a hliníkových profilů pro zasklení lodžií domů všech typů. Působí jako další překážka proti vniknutíSystém lze použít pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté Nevhodné pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici ve stropním panelu. Jedná se o přídavný systém zasklení lodžií pro bytové domy všech typů. Těsnění mezi skla nepatří do standartní výbavy a je dodáváno za příplatek.

Zasklívání lodžií, lodžie,  přední výrobce zasklívacích systémů, nejoptimálnější varianta.

Instalace na jiné než bytové domy není možná. Mezi výhody patří snadné a bezpečné mytí skel, neovlivňuje architektonický vzhled budovy, krátká doba montáže, dlouhá životnost .

Skleněné tabule - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6 mm, hrany zabroušené. splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., konkretizované harmonizovanou ČSN 70 1570 a PN 70 1515 a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný.


horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění skleněných tabulí – hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO 9002. Profil je opatřen práškovou vypalovací barvou bílé barvy RAL 9016.Mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997. Dále jsou v systému použity mosazné dílce/ kolečka/, plášťové kotvy a AL nýty SEGNOR , vyrobeny dle ISO 9002. Ostatní použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.Horní vedení s výhybkou na otáčení skel, spodní vodící vedení, skleněné tabule vsazené na kratších stranách do hliníkových profilů s pojezdovými kolečky /horní strana / a plastovými kluznými díly /dolní strana/, profilové PVC těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních stěn balkonu. Systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu .

Skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí. Otevření může být buď jen částečné anebo úplné. Odsouvání skel je volitelné buď na jednu druhou stranu nebo na obě strany.

Po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčíMazání horních pojezdových koleček olejem jednou za rok a čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie· do 5,8 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie

· výška zasklení - do 2,3 m

· šířka tabule - cca 550 mm až 800 mm

· tloušťka tabule - 6 mm

· plošná /sklo/ - 15 kg

· na běžný metr /systém/ - 25 kg.m2 /při výšce zasklení 1,5 m/Tepelně technické a zvukové vlastnosti:

· snížení spotřeby energie na vytápění / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 35 % /součinitel prostupu tepla k = 5,21 Wm-2k-1

· snížení prostupnosti zvuku / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 30 % / Rw= 14 dB

Realizace

Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje připevnění horního profilu do stropního prvku lodžie pomocí kotev do betonů nebo šroubů, nasazení skel a připevnění spodní vodící kolejnice. Dále může se dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v zábradlí lodžie. Při instalaci těsnění mezi skla dojde k poruše mikroventilace a je nutné lodžii pravidelně větrat. V opačném případě doVýjde ke kondenzaci vody a vodních par, který má za následek tvorbu plísně.

Zateplení spodní části zábradlí – požární hledisko

Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.

1. bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky,

2. Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A

- Desky Promatect – L, tl. 20 mm

- Drátosklo 6 mm

- Sádrokartonové systémy Knauf

- Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny.

- Lignátové desky min. tloušťka 5 mm


 ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Modrá linka 844 158 746

SKYPE status

My status


Email:  
Heslo:  
Registrace 
Poslat heslo

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Náš zákazník

Email:  


FormulářHeslo:  


Admin   
© copyright 2008 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved
Seo servis