Zasklívání lodžií
Lodžie - náhled
Lodžie - pohled shora
Lodžie - řez lodžie
Montáž na vnitřní hranu - železo
Montáž na vnitřní hranu - beton
Montáž na vnitřní hranu - beton
Montáž na vnitřní hranu - železo
Montáž na vnitřní hranu - beton
Montáž na horní hranu - železo
Montáž na horní hranu - beton
Montáž na horní hranu - trubka
Montáž na vnitřní hranu - železo s posunem osy skel smirem do lodžie
Montáž na vnitřní hranu - beton s posunem osy skel směrem od lodžie
Montáž na vnitřní hranu - železo s posunem osy do lodžie
Montáž na vnitřní hranu - beton s posunem osy do lodžie
Montáž na vnitřní hranu - železo s posunem osy z lodžie
Montáž na vnitřní hranu - beton s posunem osy z lodžie
Montáž výplně na vnitřní hranu ocelového zábradlí do plastových profilu
Montáž výplně na vnitřní hranu ocelového zábradlí do plastových profilu Z a do boky v zábradlí